Nieuws

Wijkopruimdag 2019

Zaterdag 5 oktober 2019 heeft WBV Arnemuiden, net als voorgaande jaren weer een wijkopruimdag georganiseerd. Een 13 tal afvalcontaners zijn verspreid over Arnemuiden in de buurt van de huurwoningen neergezet. Huurders, maar ook niet huurders, konden hun grofvuil op deze manier af laten voeren. Zoals ook in de voorgaande jaren het geval was, waren de containers weer (over)vol.


Ledenvergadering/huurdersoverleg  26 juni 2019

Woensdag 26 juni 2019 wordt er een gecombineerde ledenvergadering/huurdersoverleg gehouden in de Arne. Aanvang 20.00 uur.

Huurders en leden van WBV Arnemuiden hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Tijdens de vergadering wordt het jaarverslag van 2018 vastgesteld.

Tijdens deze vergadering wordt ook een terugkoppeling gegeven van de bijeenkomst van 21 maart jl., zoals hieronder een impressie van is te zien. Deze avond was interactief en we hopen ook op de vergadering van 26 juni a.s. tijdens een interactief gedeelte met bewonersorganisatie de Hoogaars, hieraan een vervolg te geven.

We zien u graag op deze avond tegemoet!

Hieronder de vergaderstukken:

Jaarverslag/rekening 2018

Huishoudelijk reglement

Verslag vergadering 28 maart 2019

Bod aan de gemeente 2020

 

Bijeenkomst 21 maart 2019

In de Aedes Benchmark is WBV Arnemuiden als beste corporatie van Nederland gekozen op het onderdeel huurdersoordeel. Uiteraard zijn wij daar trots op. Samen met de bewonersorganisatie "de Hoogaars" heeft WBV Arnemuiden op 21 maart  j/l  een bijeenkomst georganiseerd waar alle huurders voor zijn uitgenodigd. Ook relaties van WBV Arnemuiden waren uitgenodigd. De avond was bedoeld om samen met huurders en relaties ideeën op te halen, hoe we het wonen in Arnemuiden kunnen verbeteren. De aanwezigen werden die avond in groepen verdeeld en over een viertal thema's werd in groepen gediscussieerd wat en hoe zaken verbeterd/veranderd konden worden. De thema’s die besproken werden waren: Duurzaam wonen, Betaalbaar wonen, Prettig en veilig wonen in een leefbaar Arnemuiden en Uw dienstbare woningbouwvereniging. Ook de gemeente Middelburg was door burgemeester Bergmann en wethouder Aalberts vertegenwoordigd. De gemeente trakteerde de aanwezigen met een zakje bloembollen. Van WBV Arnemuiden kregen de aanwezigen aan het eind van de vergadering nog een cadeaubon.

 Klik hier voor artikel WBV Arnemuiden beste corporatie van Nederland.

 Hieronder wat foto's van de avond.

 

 

 

 Raad van Commissarissen

 De RVC bestond in het najaar van 2018 uit vier leden. De heer Jan Arie Platteuw is eind 2018 afgetreden wegens bereiken van zijn maximale zittingstermijn.

 Foto van de RVC leden van WBV Arnemuiden, van links naar rechts:

Thea de Feijter, Jan Arie Platteeuw, Hans Schild en Don Monfils

 


AVG

Sinds 25 mei jl. is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. In dat kader hebben wij een nieuwe privacy verklaring opgesteld. Met deze verklaring, wil WBV Arnemuiden u graag informeren over welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe hiermee wordt omgegaan.
Klik hier voor de nieuwe privacy verklaring.

Rookmelders uitgedeeld aan bewoners

Bij niewbouw van woningen zijn tegenwoordig rookmelders verplicht. Bij de laatste nieuwe woningen (aan de Schoolstraat en aan de Kotter) zijn deze rookmelders dan ook aangebracht.

Bij de oudere woningen zijn standaard geen rookmelders aanwezig. WBV Arnemuiden heeft al eens alle bewoners van deze oudere woningen voorzien van 1 rookmelder. Deze zijn echter nu veelal verdwenen of functioneren niet meer.

Vandaar dat WBV Arnemuiden besloten heeft per woning 2 rookmelders beschikbaar te stellen.

Bestuur en personeel hebben dinsdagavond 5 juni 2018 deze rookmelders aan de bewoners uitgedeeld. De reacties waren positief!  De bewoners die niet thuis waren, ontvingen een brief. Tegen inlevering van deze brief kunnen ze de rookmelders afhalen aan het kantoor van WBV Arnemuiden.

                              


 


Ontwerp & realisatie: Nilsson