Nieuws

 

 De RVC bestond in het najaar van 2018 uit vier leden. De heer Jan Arie Platteuw is eind 2018 afgetreden wegens bereiken van zijn maximale zittingstermijn.

 Foto van de RVC leden van WBV Arnemuiden, van links naar rechts:

Thea de Feijter, Jan Arie Platteeuw, Hans Schild en Don Monfils

 


AVG

Sinds 25 mei jl. is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. In dat kader hebben wij een nieuwe privacy verklaring opgesteld. Met deze verklaring, wil WBV Arnemuiden u graag informeren over welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe hiermee wordt omgegaan.
Klik hier voor de nieuwe privacy verklaring.

Rookmelders uitgedeeld aan bewoners

Bij niewbouw van woningen zijn tegenwoordig rookmelders verplicht. Bij de laatste nieuwe woningen (aan de Schoolstraat en aan de Kotter) zijn deze rookmelders dan ook aangebracht.

Bij de oudere woningen zijn standaard geen rookmelders aanwezig. WBV Arnemuiden heeft al eens alle bewoners van deze oudere woningen voorzien van 1 rookmelder. Deze zijn echter nu veelal verdwenen of functioneren niet meer.

Vandaar dat WBV Arnemuiden besloten heeft per woning 2 rookmelders beschikbaar te stellen.

Bestuur en personeel hebben dinsdagavond 5 juni 2018 deze rookmelders aan de bewoners uitgedeeld. De reacties waren positief!  De bewoners die niet thuis waren, ontvingen een brief. Tegen inlevering van deze brief kunnen ze de rookmelders afhalen aan het kantoor van WBV Arnemuiden.

                              


Bewonersvergadering kozijnvervanging De Manstraat, Mansfeldstraat, Houwerstraat en Radermacherstraat

Dinsdagavond 29 augustus 2017 is er in de Arne een voorlichtingsavond gehouden om de bewoners te informeren over de aanstaande planmatige onderhoudswerkzaamheden. Op deze avond werden de plannen voor kozijnvervanging en energiemaatregelen gepresenteerd.

22 bewoners waren op deze avond aanwezig.

Degenen die deze avond niet aanwezig konden zijn (en andere belangstellenden), kunnen de presentatie via deze site inzien.

Klik hier voor de presentatie.


Samenwerkingsovereenkomst WBV Arnemuiden en bewonersorganisatie "de Hoogaars" getekend.

Corporaties zijn steeds meer verplicht verschillende zaken met hun huurders te bespreken. Dit is lastig als er geen huurdersorganisatie is en voor alles een huurdersoverleg gepland zou moeten worden. Vandaar dat reeds vorig jaar begonnen is met voorbereidingen te treffen tot het oprichten van een huurdersvertegenwoordiging voor huurders van WBV Arnemuiden. Dit is gelukt en woensdag 7 juni 2017 is de samenwerkingsovereenkomst tussen WBV Arnemuiden en de bewonersorganisatie "de Hoogaars" ondertekend. De bewonerorganisatie bestaat uit  Hester van Maanen en Astrid Steen. De bewonersorganisatie opereert als onderafdeling van de Huurders Vereniging Middelburg (HVM).

We roepen hierbij de huurders van WBV Arnemuiden op, zich aan te sluiten bij de bewonersorganisatie. Lidmaatschap is gratis, dit wordt betaald door WBV Arnemuiden.

Ondertekening door Astrid Steen, Louis van Mal en Hester van Maanen.


Klik hier voor het inzien van de samenwerkingsovereenkomst.


 

 


Ontwerp & realisatie: Nilsson