Regelgeving inkomen

Met ingang van 1 januari 2011 zijn de regels voor het verkrijgen van een sociale huurwoning gewijzigd. Een sociale huurwoning is een huurwoning met een kale huurprijs onder € 737,14 (prijspeil 2020) per maand. Op basis van de Europese Commissie heeft de tweede kamer de richtlijnen veranderd over wie er in aanmerking komt voor een sociale huurwoning. Met ingang van 1 januari 2011 moeten alle woningcorporaties in Nederland 90% van hun sociale huurwoningen toewijzen aan mensen met een jaarinkomen tot maximaal € 39.055,-- (prijspeil 2020).

Met ingang van 1 juli 2015 is deze regel iets versoepeld. Woningcorporaties moeten nu ten minste 80% van de vrijkomende sociale huurwoningen aan deze groep huishoudens toewijzen.

Woningcorporaties mogen 10% van de woningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tussen € 39.055 en € 43.574 (prijspeil 2020).

De 10% sociale huurwoningen die overblijft, mogen woningcorporaties vrij toewijzen. Daarbij moeten zij voorrang geven aan mensen die door fysieke of psychische beperkingen moeilijk aan passende huisvesting kunnen komen.

 

Passend toewijzen.

In de nieuwe woningwet, die per 1 juli 2015 is ingegaan, is opgenomen dat woningcorporaties vanaf 2016 bij het toewijzen van sociale huurwoningen, moeten voldoen aan de nieuwe passendheidsnorm. De overheid wil hiermee voorkomen dat huishoudens met de laagste inkomens in te dure woningen terecht komen.

In de wet staat dat corporaties bij het toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot en met de huurtoeslaggrens, ten minste 95% een woning krijgt aangeboden met een kale huur tot en met de aftoppingsgrenzen van de huurtoeslag.

Van alle nieuwe toewijzingen aan huishoudens met een inkomen tot en met de huurtoeslaggrens moet de woningcorporatie zich dus in minstens 95% van de gevallen houden aan de volgende huurprijzen (prijspeil 2020):

0   Bij een- en tweepersoonshuishoudens: maximaal € 619,01 (kale huur)

0   Bij drie- of meerpersoonshuishoudens: maximaal € 663,40(kale huur).

Bij woningtoewijzing houden wij rekening met passend toewijzen.

Klik hier voor tabel passend toewijzen.


Wat is het belastbaar jaarinkomen.

De nieuwe regels betreffen het huidige belastbare jaarinkomen van uw huishouden (exclusief inwonende kinderen). Het belastbaar jaarinkomen is het inkomen waarover u belasting moet betalen (zonder eventuele aftrekposten en verrekenbare verliezen). De richtlijn voor het bepalen van het inkomen, is het inkomen waarover u belasting betaalt, eventueel verhoogd of verlaagd met de meest recente wijzigingen. U vindt dit inkomen op uw aanslag inkomstenbelasting of op de inkomensverklaring ( voorheen IB 60 formulier) van de belastingdienst. Met uw burgerservice nummer kunt u de inkomensverklaring gratis aanvragen bij de belastingdienst. Dit kunt u alleen via de belastingtelefoon (0800-0543) aanvragen. Het aanvraagtermijn is 10 tot 14 dagen.

Regelgeving inkomen binnen WBV Arnemuiden.

Uiteraard zijn wij verplicht ons aan deze nieuwe regels te houden. Bij inschrijving moet u dan ook uw inkomen opgeven, rekening houdend met bovenstaande regels. Zie hiervoor www.Zuidwestwonen.nl.

Is uw inkomen hoger dan € 39.055,-- (prijspeil 2020), dan krijgt u helaas te maken met een kleiner aanbod van huurwoningen. Slechts 10% van de vrijkomende woningen is voor uw doelgroep.

 

 

Ontwerp & realisatie: Nilsson