Governance

WBV Arnemuiden is aangesloten bij Aedes, brancheorganisatie voor woningcorporaties. Zij onderschrijft daarmee de Aedescode en de governancecode Woningcorporaties. De code bevat normen voor goed bestuur, toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing bij  woningcorporaties.

N.a.v. hiervan zijn diverse regelingen opgesteld. Deze regelingen kunt u inzien.

Klokkenluidersregeling

Integriteitscode

Treasurystatuut

Investeringsstatuut

Verbindingenstatuut

Bestuursreglement

Reglement RVC

Profielschets RVC

Remuneratiebeleid

Schema van aftreden RVC

Schema van aftreden bestuur

Visie op toezicht en bestuur

Jaarverslagen

Hieronder vindt u de laatste jaarverslagen van WBV Arnemuiden:

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

 

 

 

Ontwerp & realisatie: Nilsson