Onze organisatie

Het personeelsteam van WBV Arnemuiden bestaat uit 5 personen, waaronder een coördinator, 1 onderhoudsvakman, 2 administratieve medewerksters en een interieurverzorgster. Dit team draagt zorg voor de dagelijkse dienstverlening.

Ons bestuur

Het bestuur van WBV Arnemuiden stelt het beleid van de vereniging vast en ziet toe op de dagelijkse gang van zaken.
Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Dhr. L.A. van Mal
Secretaris: Dhr. J.E. de Kraker
Penningmeester: Dhr. F.F. M. Bogaert          


Raad van commissarissen

Het toezicht op het bestuur wordt uitgeoefend door een raad van commissarissen. De raad van commissarissen bestaat begin 2019 uit de volgende personen:

Mevr. T.F. de Feijter-Danker

Dhr. D.F. Monfils

Dhr. H.E. Schild


Voor verdere informatie over het bestuur en de Raad van Commissarissen verwijzen wij u naar artikelen 28 t/m 39 van onze statuten.

Klik hier voor organogram van WBV Arnemuiden.

Ontwerp & realisatie: Nilsson