Visitatie

In de Aedescode is opgenomen dat woningcorporaties zich eenmaal in de vier jaar laten visiteren. Corporaties laten een visitatie uitvoeren om zich lokaal te verantwoorden over de keuzes die ze maken en over hun maatschappelijk presteren. Daarbij kan een organisatie intern van de uitkomsten leren.

WBV Arnemuiden heeft Cognitum opdracht gegeven zich in 2015 te visiteren. De visitatie is nu afgerond en het visitatierapport is gereed.

Via de link hieronder kunt u het visitatierapport en de bestuurlijke reactie inzien.

Visitatierapport 2011-2014

Bestuurlijke reactie op visitatierapport 2011-2014

Ontwerp & realisatie: Nilsson