Visitatie

In de Aedescode is opgenomen dat woningcorporaties zich eenmaal in de vier jaar laten visiteren. Corporaties laten een visitatie uitvoeren om zich lokaal te verantwoorden over de keuzes die ze maken en over hun maatschappelijk presteren. Daarbij kan een organisatie intern van de uitkomsten leren.

WBV Arnemuiden heeft Ecorys opdracht gegeven zich in 2020 te visiteren. De visitatie zal in het voorjaar 2020 plaatsvinden.

Via de link hieronder kunt u het vorige visitatierapport en de bestuurlijke reactie inzien.

Visitatierapport 2011-2014

Bestuurlijke reactie op visitatierapport 2011-2014

Ontwerp & realisatie: Nilsson